Magyarország Kormánya - Európai Regionális Fejlesztési Alap - Széchenyi 2020

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest

Szakértői értékelés alapján: 94 / 100
I. (19)
II. (20)
III. (12)
IV. (19)
V. (15)
VI. (9)

Elérhetőség:

1133 Budapest, Váci út 76

Kapcsolattartók:

Ivády Balázs
Partner
+36 20 570 3905
Balazs.Ivady@aam.hu

Kapcsolatfelvétel:


Szakértői területek


Bemutatkozás

Célunk, hogy szervezeti céljaik és működésük összhangjának növelésével ügyfeleink egyre sikeresebbek legyenek és ebben mind többen számítsanak együttműködésünkre!

Az 1994-ben alapított AAM Tanácsadó Zrt., mint az egyik legjelentősebb magyar tulajdonú tanácsadó cég, segít abban, hogy a működésük ésszerűsítésével, a lehetőségek kihasználásával ügyfeleink a változás élére álljanak, a ma és a holnap informatikai kihívásait felkészülve fogadják.

Megalakulásunk óta több mint 200 hazai és nemzetközi szervezet számára nyújtottunk tanácsadási szolgáltatásokat. Munkáink során számos szektorban, a legkülönfélébb felépítésű és komplexitású szervezeteknél szereztünk tapasztalatokat. Fő tevékenységi körünk az üzleti és informatikai jellegű fejlesztések folyamatának ügyféloldali menedzsmentje, a probléma azonosításától kezdve a megvalósításig.

Nagy tapasztalatunk van folyamat- és szervezetfejlesztés (BPM) terén. Tudjuk, hogy egy vállalat rugalmassága elsősorban üzleti folyamatainak hatékonyságán múlik, így nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a legkorszerűbb, nemzetközileg elismert módszertanokat (pl. Six Sigma, Lean) és folyamatábrázolást, elemzést támogató IT alkalmazásokat alkalmazzuk a legjobb eredmény elérése érdekében.

Projekt- és programmenedzsment szolgáltatásaink konkrét gyakorlati módszerekkel, eszközökkel, valamint integratív támogató megoldásokkal segítik ügyfeleinket.

Illetve az IT biztonság, kockázatelemzés és -menedzsment valamint információsbiztonság területen is kompetens és több év tapasztalattal rendelkező tanácsadókkal tudjuk támogatni ügyfeleink igényeit.

​Független vezetői informatikai tanácsadóként a megoldások széles skálájára van rálátásunk, így ügyfeleink problémájára a legjobb választ tudjuk adni. A megközelítőleg 100 főt foglalkoztató cégünk a hazai piacvezető vállalatokkal dolgozik együtt, elsősorban a következő területeken:


  • bank és biztosítás,

  • közüzemi és energetika,

  • telekommunikáció és média,

  • termelés és ipar.


Szolgáltatásaink bemutatása

Stratégiai tanácsadás (Stratégiai terv, üzleti terv és business case készítése). A megfelelő stratégia elengedhetetlen egy vállalkozás számára ahhoz, hogy hosszú távú piaci jelenléte biztosítva legyen. Munkánk során támogatást nyújtunk ügyfeleink részére a stratégiájuk, részstratégiák megalkotásában vagy újragondolásában. A stratégia kialakítását követően támogatjuk ügyfeleinket a stratégiai célok megvalósításában, azaz a stratégiai akciókat megvalósító projektekre, feladatokra való lebontásában. Az egyes feladatokhoz, projektekhez megvalósíthatósági és megtérülési számításokat végzünk, akár modellt is készítünk, amellyel finomhangolni lehet a stratégiai pontokat. A feladatok végrehajtását úgy végezzük, hogy a kialakított működési módhoz mérési pontokat rendelünk, amelyek segítenek a visszamérésben, változások kezelésében. Főbb szolgáltatásaink vállalkozások működési folyamatainak áttekintése, üzleti terv, irányítási modell, ill. Business Case-ek készítése.Projekt/program menedzsment. Projekt- és programmenedzsment szolgáltatásaink konkrét gyakorlati módszerekkel, eszközökkel, valamint integratív támogató megoldásokkal segítik ügyfeleink stratégiai és szervezeti törekvéseit. Hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, minősített projektmenedzsereink, szakértőink, valamint a nemzetközi sztenderdek szerint dolgozó projektcsapatunk közreműködésével segítünk az operatív program és projektmenedzsment feladatok sikeres, a tervezett költség- és időkereteken belüli végrehajtásában.Vállalati mobilitás. Segítünk a vállalat mobilitási, biztonsági és technológiai stratégiájának, mobilitási keretrendszer kialakításában a jogi/szabályozási és üzleti követelmények figyelembe vételével. Szolgáltatásaink magukban foglalják a mobilitási stratégia és kapcsolódó projektek helyzetelemzési, üzleti követelmény specifikációs, változásmenedzsment, szervezetfejlesztési feladatainak támogatását. Segítséget nyújtunk ügyfeleinknek a kapcsolódó technológiai megoldások bevezetésének tervezésében, megvalósításában és minőségbiztosításában.Projekt audit és minőségbiztosítás. Ügyfeleink megbízásából elvégezzük projektjeik független felülvizsgálatát, auditját és folyamatos minőségbiztosítással támogatjuk azok megvalósítását. A projekt audit tevékenység keretében módszertani, valamint szervezeti kultúra oldaláról végezzük el folyamatban lévő és befejezett projektek független felülvizsgálatát. Ennek során építünk saját gyakorlati tapasztalatainkra és a nemzetközi módszertanok ajánlásairaSzervezeti működés és projektkultúra fejlesztés. Ügyfeleinket támogatjuk programok/projektek végrehajtására alkalmas szervezeti működés és kultúra létrehozásában. A szervezetek számára a kockázatos, kihívásokat jelentő fejlesztések megvalósítása mellett - legyen az például egy ERP rendszer bevezetése, egy új üzleti terület megnyitása, vagy éppen két szervezeti egység összevonása-, a projektműködés mindinkább meghatározóvá válik a napi feladatok végrehajtásában is. Egyre több ügyfelünk dönt ezért úgy, hogy tudatosan működésébe integrálja a projektmenedzsment kultúrát. Az ehhez szükséges szervezet, működésmód, tudás és képesség kialakításához adunk segítséget testreszabott projektkezelési folyamatok, eljárásrendek és eszközök kidolgozásával, projekt portfólió-menedzsment IT rendszerek kiválasztásával, bevezetésével, valamint képzések biztosításával.Folyamat- és szervezetfejlesztés (BPM). Tudjuk, hogy egy vállalat rugalmassága elsősorban üzleti folyamatainak hatékonyságán múlik, így nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a legkorszerűbb, nemzetközileg elismert módszertanokat (pl. Six Sigma, Lean) és folyamatábrázolást, elemzést támogató IT alkalmazásokat (pl.: ARIS, MS Visio, MEGA, QPR) alkalmazzuk a legjobb eredmény elérése érdekében. Támogatjuk a szervezet struktúráit, teljesítményét, az egyéni, ill. csoportszintű fejlesztéseket, így meghatározhatóvá válnak a szervezet hatékonyságát fejlesztő akciótervek.Pályázati és Európai Uniós projektek menedzsmentje. Ügyfeleink részére integrált forrásbevonási és komplex pályázati projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtunk. Kelet-Közép-Európa régióiban szinte minden szervezet érdekelt saját vállalkozásait, térségét érintő fejlesztéseinek és beruházásainak európai uniós forrásból történő finanszírozásában. A megfelelő eszközök és módszerek alkalmazásával segítjük ügyfeleinket az európai uniós pályázatok elkészítésében, a projektek definiálásában, tervezésében, előkészítésében, a finanszírozási konstrukció kidolgozásában, a támogatás megszerzésében és szabályszerű, eredményes felhasználásában.Kiválasztás és beszerzés. A programok/projektek végrehajtásának, valamint az európai uniós források felhasználásának sokszor kiemelt fontosságú, kritikus része a megfelelő szállító kiválasztása, illetve a kapcsolódó közbeszerzési eljárások szabályszerű, eredményes lefolytatása. Segítjük ügyfeleinket a megfelelő - kompetenciarendszerünkből adódóan jellemzően informatikai - szállító kiválasztásában, beszerzési és közbeszerzési eljárások menedzselésében az előkészítéstől (igényfelmérés, piackutatás, tervezés, eljárás kiírása) a szerződéskötésig.

 

Fenntarthatóság, ESG-alapú működés, növekedés. Komplex megközelítésű helyzetfelmérésünkkel feltárjuk a fenntartható működés megteremtése és továbbfejlesztése mögötti szervezeti motivációkat (vevői és tulajdonosi elvárásokat, törvényi megfelelési kötelezettségeket és fejlődési, innovációs és növekedési lehetőségeket), valamint a potenciális kockázatokat. Tudás,- szemlélet- és attitűdformálással fokozzuk a vállalatoknak a reagálásához, szükséges humán képességeit (informáltság, megértés, érintettség-tudat, elköteleződés). A törvényi megfelelőségből és a lényegességi vizsgálatokból levezetett stratégiai, taktikai és operatív cselekvési tervek szintjén meghatározzuk azokat a kockázat mitigációs és -adaptációs intézkedéseket, melyek egyszerre csökkentik a fenntartható fejlődést veszélyeztető kockázatokat, miközben piaci előnyt hoznak az ESG-szempontokban végrehajtott innovációkon (pl. „klíma-innováció”) keresztül. Szemléletünk, módszereink, vizsgálataink és megoldási javaslataink egyaránt kiterjednek a vállalat belső képességeire (MIT: termékek, szolgálatások; HOGYAN: irányítási és operatív működési folyamatok, szabályzás, energia felhasználás / -gazdálkodás), csakúgy, mint a beszállítói értéklánc átvilágítására. Szolgáltatásainkkal felkészítjük ügyfeleinket a GRI, vagy CSRD taxonómia szerinti ESG megfelelésükre, ESG-értékelésükre, ESG-jelentéseik elkészítésére.


Ivády Balázs (igazgatósági tag)
13012252-2-41
2002
0-10 millió Ft
2 286 millió Ft
23
kisvállalkozások
középvállalkozások
nagyvállalatok
Energiaszektor
Pénzügyi szektor
Termelés
Értékesítés
Telekommunikáció
Szállítás
Közigazgatás
26

Szakértőink


Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.