Megalapozó kutatás

Gazdaságnövekedési térkép és vállalkozásfejlesztési koncepció az iparpolitika támogatására.


A HGC megalapozó kutatás feladatrész megvalósítása 2 fő projektcél elérését szolgálta. Egyrészt minél pontosabban megismerni a vállalati növekedés folyamatait, valamint a projekt célcsoportját jelentő HGC vállalatokat, másrészt a fejlesztéspolitikai döntéshozatal számára kézzelfogható, gyakorlatba építhető javaslatok, eszközök biztosítás.

A kutatás az alábbi munkafázisok mentén valósult meg:
 1. fázis: Előzmény kutatás, feldolgozás
 2. fázis: HGC adatbázis felépítése és kutatási hipotézisek vizsgálata
 3. fázis: Vállalati felmérés, primer adatfelvétel
 4. fázis: Gazdaságnövekedési térkép és Fejlesztési koncepció elkészítése


 
Az előzmény kutatás során összegyűjtöttük, rendszereztük és feldolgoztuk a vállalati növekedés folyamatai szempontjából releváns hazai és nemzetközi szakirodalmakat, támogatási programokat és egyéb elméleti anyagokat.

A szakirodalom feldolgozás alapján fogalmaztuk meg kutatási hipotéziseinket, melyeket későbbiekben kialakított vállalati adatbázisok és primer adatfelvételekből származó információk segítségével teszteltünk.

A projekt során vállalati mérleg- és beszámolóadatok, pályázati és egyéb adatok segítségével több kritérium mentén összeállítottuk a hazai nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalatok adatbázisát. Az előzetesen összeállított adatbázis segítségével 2188, potenciális nagy növekedési képességű vállalkozás azonosítását végeztük el a feldolgozóiparban.

A vállalati felmérés szakaszában összegyűjtöttük ezen vállalatok működésükre vonatkozó főbb információkat, elemeztük vállalkozásfejlesztési eszközeiket egy online kutatás révén, míg 142 cég esetében személyes mélyinterjún alapuló részletes felmérést végeztünk. Célunk volt a nemzetgazdasági hatásokat értékelő modellvizsgálat elvégzése is.

A vállalkozások kiválasztása során külön figyelmet fordítottunk az Irinyi Terv által meghatározott alábbi kulcságazatokra:
 • járműgyártás,
 • specializált, egyedi gépgyártás,
 • egészségipar,
 • élelmiszeripar,
 • zöldgazdaság,
 • infokommunikációs és szolgáltatóközpont-szektor,
 • védelmi ipar

A megalapozó kutatás eredményei alapján elkészült a magyar gazdaság növekedési térképe, valamint egy hosszú távra szóló vállalkozásfejlesztési és vállalatfinanszírozási koncepció a Kormányzati Stratégiaalkotás Követelményrendszerének megfelelő módszertannal.

FELMÉRÉSEK

FEJLESZTÉSPOLITIKAI JAVASLATOK

ADATBÁZIS FELÉPÍTÉSE - Potenciális vállalati célcsoport (HGC)

ADAT VIZUALIZÁCIÓ

HGC-K KLASZTER ANALÍZISE

HIPOTÉZISEK VIZSGÁLATA


Magyarország Kormánya - Európai Regionális Fejlesztési Alap - Széchenyi 2020
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.