Hgc-k klaszter analízise

A projekt keretében a teljes kiinduló adatbázison faktor- és klaszteranalízis került lefuttatásra, melynek célja a vállalati növekedés összetett belső struktúrájának elemzése (faktoranalízis) és a gyors növekedésű vállalkozások alcsoportjainak azonosítása (klaszteranalízis) volt. A 2016-ra vonatkozó mérlegadatok alapján az alábbi négy faktoron végeztük el a klaszteranalízist:

  • eszköz- és tőkehatékonyság;
  • eredményesség;
  • vállalatméret;
  • munkatermelékenység.

A struktúrafeltáró vizsgálatokat a potenciális vállalati célcsoport (PVC) teljes sokaságán, illetve az OECD/Eurostat vagy a Brown-Mason-féle kritériumok valamelyikének megfelelő nagy növekedésű vállalatkörön (HGC) külön-külön végeztük el.

A HGC-k körében elvégzett klaszterelemzés alapján ezeket a vállalatokat három jól elkülöníthető alcsoportba tudtuk besorolni:

  • Kiegyensúlyozott kis- és középvállalkozások: Ezek a HGC-k átlagos eszköz- és tőkehatékonysággal, de magas munkatermelékenységgel bíró, régebben működő kis- és középvállalkozások, melyek az exportból származó nettó árbevétel tekintetében jelentős mértékben meghaladják a PVC alcsoportjainak többségét, ugyanakkor a HGC vállalatkörön belül nem számítanak kiemelkedőnek. Növekedésük alapját a magas munkatermelékenység, illetve a tőke megfelelő felhasználása adja, de a háttérben állhatnak a mérlegadatokból közvetlenül nem megfigyelhető tényezők is.
  • Rejtélyes HGC-k: Ez a csoport összetételében erőteljes hasonlóságot mutat a PVC-k körében lehatárolt rejtélyes mikro- és kisvállalkozások klaszterével abban a tekintetben, hogy főként egyszeri növekedést felmutató, illetve nem megfigyelt tényezők miatt növekvő vállalkozásokat takarnak, melyeknek növekedése vélhetően nem fenntartható.
  • Produktív óriások: A HGC-ken különálló, szűk csoportot képeznek a produktív óriások, melyek az erőforrás-felhasználás hatékonysága, különösen a munkaerő termelékenysége okán kitűnnek a HGC-k köréből. Ezeknek a cégeknek az egyik fő erőssége az emberi tőke és a személyes készségek hathatós felhasználása, illetve a nemzetközi versenybe való sikeres integráció. A produktív óriások érett korban lévő vállalkozások, melyeknél a magas üzleti eredményhez a magas exporthányad társul.

 A vizsgált vállalatok értékesítés nettó árbevétele szerinti megoszlása - 2016
Magyarország Kormánya - Európai Regionális Fejlesztési Alap - Széchenyi 2020
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.